In Empathy We Trust

Het E2-concept van Kleinveld en Julien

Tijdens de samenwerking aan het Before During After-project besloten de fotografen Elizabeth
Kleinveld en Epaul Julien een nieuw concept te creëren, een reactie op de door orkaan Katrina
blootgelegde ongelijkheid. Onder de kunstenaarsnaam E2 willen Kleinveld en Julien, allebei
afkomstig uit New Orleans, een discussie op gang brengen over stereotypes en hoe deze kunnen
leiden tot vooroordelen en discriminatie.

In het kader daarvan herschept E2 iconische beelden, zowel schilderijen, fotografie, film en zelfs
literatuur, met een stevige draai. Deze serie, die begint met de Vlaamse primitieven en bijna 600 jaar
kunstgeschiedenis omvat, wordt in samenwerking met het Nederlands Nationaal Theater
uitgevoerd. Zij stellen veel kostuums, pruiken en voorwerpen ter beschikking voor de
herinterpretaties van de historische afbeeldingen. Hoogtepunten van deze serie zijn werken
gebaseerd op onder meer: Venus of Urbino (Titiaan, 1538), Venus at her mirror (Velásquez, 1647-51),
Het Joodse bruidje (Rembrandt, 1662/66), Het meisje met de parel (Vermeer, 1665), La mort de
Marat (David, 1793), Il bacio (Hayez, 1859) en Dejeuner sur l’herbe (Manet, 1863).

E2 heeft een wapenschild: al spelend met het traditionele symbool van de aristocratie ook daar een
nieuwe betekenis aan gegeven. Het E2-logo staat in het midden, aan de zijkant pelikanen en aan de
bovenkant een zogenaamde fleur de lis (een lelie, het symbool van de staat Louisiana). Verder is het
schild versierd met een lint met daarop de woorden In Empathy We Trust. Het idee hiervoor
ontstond nadat Kleinveld en Julien geïnspireerd raakten door de novelle Ourika die Claire du Duras
in 1824 schreef. Het was één van de eerste keren dat een auteur zich probeerde te verplaatsen in de
schoenen van iemand van een ander ras of cultuur. E2 hoopt dat hun werk de beschouwer zal
aansporen om hetzelfde te doen.

 

Recent Posts